Het grondgebied van Noordwelle

Het grondgebied van Noordwelle

Noordwelle heeft een ruim verleden. Veel is bewaard gebleven en wordt doorverteld of opgeschreven.

Wij bedanken dan ook Annemarie Priemis in het bijzonder voor het doorzenden (samen met Herma Veling) van het vele materiaal.