Privacy Policy & (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is de Europese regelgeving van kracht geworden die gaat over de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Als bestuur van dorpsgemeenschap Noordwelle delen wij de deelnemers van Straô Noordwelle mee, hoe wordt omgegaan met de privacy.

 

Privacy bij design

Bij het ontwerpen van producten en diensten zal ervoor gezorgd worden dat persoonsgegevens goed worden beschermd.

 

Privacy by default

Als bestuur zullen wij technische en organisatorische maatregelen nemen die ervoor zorgen dat, als standaard, alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat we willen bereiken. 

 

Het bestuur van de dorpsgemeenschap, houdt een deelnemerslijst bij. In deze lijst wordt per deelnemer vermeld:

  • Naam
  • Woonadres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Telefoonnummer in geval van nood
  • Email adres

 

Deze persoonsgegevens zijn en/of worden door de deelnemers zelf doorgegeven aan het bestuur. De Straô commissie beheert de deelnemerslijst en geeft met regelmaat de actualiteit door aan het bestuur. Als de deelnemer vraagt zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen zal dit dan ook gemeld worden aan het bestuur.

 

De gegevens zijn onder meer nodig om deelnemers op de hoogte te houden van activiteiten en het organiseren hiervan mogelijk te maken. De penningmeester heeft deze gegevens nodig om de bijdrage zo die vastgesteld wordt, te innen.