Foto’s van de kerk toen

De kerk toen

Het is al weer heel wat jaren geleden dat door J. Clement uit Noordwelle ansichtkaarten werden uitgegeven.

Van het gebouwencomplex van school en kerk werden diverse opnamen gemaakt. Links zien we het in 1892 aangebouwde schoollokaal van de openabre lagere school, waar juffrouw Saartje Perduyn les gaf.

Toen deze opname gemaakt werd, dat was in 1917, overleed juist het hoofd der school, H.W. Polderman, die deze functie sinds 1892 bekleedde.

Zoals te doen gebruikelijk, was hij niet alleen schoolhoofd, maar ook kerkelijk ontvanger en koster. Tevens bespeelde hij het orgel in de hervormde kerk. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door J. Clement.

Links herkennen we J. Clement, organist, die poseert voor de ingang van deze kerk; rechts maken

 W. Leeuwe-van der Linde en J. de Blonde-de Feiter een praatje met elkaar. na de restauratie werd denoordelijke ingang van de kerk,die we op dit plaatje nog aantreffen, dicht gemetseld en werd de ingang onder de toren aangebracht.

  

 

Een afdruk van een door L.C Lokker-van de Zande uitgegeven ansichtkaart.

We zien op dit plaatje het complex van de openbare lagere school met daarnaast de hervormde kerk.

Beide gebouwen waren aan elkaar gebouwd.

Dit is nog een oude opname van voor de restauratie.

Links van de torenspits zien we de schoorsteen.

Op de plats van deze oude school is thans het koor van de kerk.

Op dit plaatje zien we een hele oude opname van de hervormde kerk van Noordwelle. In die tijd was er bij de toren nog een arrestantenlokaal. Het is een opname voordat de openbare lagere school er aan gebouwd werd,en dat was voor 1930.

Dus een respectabel aantal jaren geleden.

Of er toen al vergunning moest worden aangevraagd voor de bouw van deze school aan de kerk is niet bekend.

Ophet volgende plaatje zien we dan de kerk en de school als ééngebouwencomplex.

                                                                                                                            

     

Op de achtergrond van dit prachtige plaatje zien we de hervormde kerk, met naast de torenspits de schoorsteen, daar in die tijd de kerk nog met een kolenkachel verwarmd werd. Rechts van de kerk zien we een gedeelte van de aan deze kerk vast gebouwde openbare lagere school, die in de loop der jaren uit het

 dorpsbeeld van Noordwelle verdwenen is. Op de voorgrond staan, vlnr, Leendert Bosloper, die bakker in Noordwelle was, Lambrecht Scherpenisse, Chris van Eden-Petersman en Marien Oosse een praatje met

elkaar te houden.