Privacy beleid en beveiliging

Aansprakelijkheid & eigendomsrecht
De content op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaardt de sitebeheerder geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De beheerder is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Het zonder toestemming gebruiken van content of delen daarvan, is inbreuk op het intellectueel eigendom. Wilt u bepaalde content gebruiken voor gebruik en/ of publicatie elders, dan kunt u een verzoek tot toestemming daartoe indienen per e-mail aan dorpsraad@noordwelle.com.

Hieronder vind u hoe de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordelle omgaat met privacy gevoelige gegevens. Helemaal onderaan de pagina kunt u het volledige document downloaden.