Bericht van de Gemeente Schouwen-Duiveland

Bericht van de Gemeente Schouwen-Duiveland

Met elkaar in gesprek over…

De gemeente wil graag meer in gesprek met inwoners over hun ervaringen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onlangs heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari 2015 werken we op een andere manier en we wilden weten hoe cliënten deze werkwijze ervaren. De resultaten van dit onderzoek waren positief, ook waren er enkele verbeterpunten.

Huishoudelijk hulp kan een belangrijke voorwaarde zijn om langer zelfstandig te wonen. De overheid wil dat ouderen en mensen met beperking zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen huis, met hulp van anderen. Ook geven veel mensen zelf aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan moet ondersteuning zoals huishoudelijke hulp wel goed geregeld kunnen worden. Graag horen we van u hoe u dat regelt of gaat regelen.

Hoe doet u dat?

Regelt u het zelf met familie en bekenden? Heeft u zelf huishoudelijke hulp geregeld? En hoe heeft u dit gedaan? Bent u mantelzorger en helpt u iemand met huishoudelijke hulp? Maakt u zich wel eens zorgen over hoe u zelfstandig kunt blijven wonen? Wat verwacht u van de gemeente in dit opzicht? Graag gaan wij in gesprek met inwoners die willen praten over manieren om de zelfredzaamheid bij langer zelfstandig wonen te vergoten. We hopen op waardevolle input waarmee we verder kunnen.

Voorafgaand aan de gesprekken wordt een korte toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze rondom huishoudelijke hulp. Vervolgens staan we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden stil bij de veranderingen in de zorg en hoe we onze zelfredzaamheden kunnen vergroten. Daarna gaan de aanwezigen in kleine groepen in gesprek aan de hand van een aantal vragen. De inzichten van de avond wil de gemeente gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw beleid over langer zelfstandig wonen.

De bijeenkomsten zijn op:

18 mei 13.30 – 17.00 uur Dorpshuis Scharendijke

19 mei 13.30 – 17.00 uur Dorpshuis Oosterland

23 mei 19.00 – 22.00 uur MFC Zierikzee

Aanmelden kan tot en met 17 mei bij Janny.de.Jonge@schouwen-duiveland.nl